งานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

“พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์”ครั้งที่ 2 ศูนย์ศิลปาชีพฯ ตามรอยแม่จัดงานเส้นไหมลายผ้าฯ 21-23 ก.ย.2561 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เผยแพร่การดำเนินงานตามพระราชดำริ “เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน” ในงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นักธุรกิจมาร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง วันที่ 21-23 กันยายน 2561 นี้ ให้เกิด สีสันมากกว่า ทุกครั้งที่ผ่านมา

708132

พลเอก เธียรศักดิ์ พะลายานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประธานคณะทำงาน ได้เผยถึง การจัดงานครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัด และ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ให้เป็นที่รู้จักต่อ นักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างชาติ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ เผยแพร่ งานหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคอีสาน เช่น การทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย พร้อม ผ้าทอมือ อื่นๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรม การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ซึ่งเป็น อัตลักษณ์ไทย เพื่อให้ บุคคล ทั่วไป และ ชนรุ่นหลังได้รู้จัก และ ปลูก จิตสำนึก ให้รู้ถึง ความเป็นไทย ในภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ ให้กับ ผู้ประกอบอาชีพ ทอผ้าไหม อีกทางหนึ่ง

709398

709399

252582_411229232272356_583088167_n

สำหรับการจัดงาน สมโภช พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ครั้งที่ 2 นี้ ซึ่ง องค์พระโพธิ์สัตว์กวนอิมฯ องค์นี้ แกะสลักจากไม้จันทน์เหลือง ช่างแกะสลักจาก ประเทศจีน เป็นผู้ น้อมเกล้าฯ ถวาย เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 และ ในปี 2543 พระองค์ ได้ทรง พระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดงาน สมโภชประจำปี โดยจัดปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม และ กันยายน เพื่อให้ ประชาชน ที่มี จิตศรัทธาเลื่อมใส ได้มากราบ นมัสการบูชา และ ในการจัดงานครั้งนี้ ระหว่าง วันที่ 21-23 กันยายน 2561 นั้น ได้มี การจัดงานเพิ่มเติมขึ้นอีกงาน คือ เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน ซึ่งเป็นการนำ ผลิตภัณฑ์ ผ้าชั้นดี จาก สี่จังหวัด ภาคอีสาน นำร่อง ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์พร้อม ทั้ง ของต่างๆ มาโชว์ และ ขายในงาน เพื่อเป็น ที่ระลึก โดยการจัดงาน เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน ได้รับการ สนับสนุนจาก นายไอศรูย์ เหลืองอ่อน นักธุรกิจ เป็นผู้ ดำเนินการจัดงานนี้ ตามที่ได้กล่าวไว้ ตอนต้น

ทางด้าน นายไอศูรย์ เหลืองอ่อน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองประธานคณะทำงาน การจัดงานและเป็นผู้ที่ ดำเนินการจัดงานเรื่อง เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน ได้เผยถึง ความเป็นมาของชื่องานนี้ว่า การจัดงานนี้เป็นการรวมกลุ่ม ของ ประชาชน ชาวจังหวัด ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ กลุ่มหนึ่ง ที่มีอาชีพ การทอผ้าไหม และ ผ้าต่างๆ ตั้งแต่ บรรพบุรุษ สืบทอด ถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งตนเองคิดว่า เป็นสิ่งที่ต้อง ส่งเสริม รักษาไว้ กับ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่มีคุณค่า อีกทั้งเป็นการเดินตามรอย พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรง ส่งเสริม และ พระราชทานโอกาส ให้ พสกนิกร ได้ประกอบอาชีพ พร้อมกับรับซื้อ เพื่อ จำหน่ายไปต่างประเทศ จน ผ้าไหม และ ผ้าทอมือ ต่างๆ ได้รับการยอมรับ จากชาวโลก ซึง มีชาวต่างชาติ จำนวนไม่น้อย ที่เดินทางโดยตรง มาซื้อ ผ้าไหม จากประเทศไทย โดยเฉพาะ ทาง อีสาน เพราะเป็น ผ้าไหม ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศ

นายไอศูรย์ เหลืองอ่อน ได้เปิดเผยต่อว่า การจัดงาน เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน ครั้งนี้ นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ นายแบบ และ นางแบบ กิตติมศักดิ์ อย่าง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง สี่ จังหวัด ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์ พร้อม ภริยา ใส่ ผ้าไหม,ผ้าทอมือ ต่างๆ มาร่วมเดินโชว์ ในงานครั้งนี้ พร้อมกับ ข้าราชการ ระดับสูง นักธุรกิจ,พ่อค้า,ประชาชน จังหวัดต่างๆ มาร่วมการเดิน พร้อมกับร่วม ถวาย สมทบทุน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระองค์ ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทย เป็นระยะเวลายาวนาน หลาย สิบปี ตราบจน ปัจจุบันนี้

นอกจากนี้ทาง นายไอศูรย์ เหลืองอ่อน ได้ ฝาก ขอบคุณอร่าม อามระดิษนายกสมาคมแพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข มาช่วยการจัดการ นำบู๊ท และ นักนวดฝีมือดี ที่ผ่านการรับรอง มาช่วยงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วม ถวายรายได้ ส่วนหนึ่ง สมทบ มูลนิธิฯ ตลอดจน พี่น้อง ประชาชน ในสี่จังหวัดนำร่อง ที่ได้นำ บู๊ทสินค้า ต่างๆ กว่า 200 บู๊ท มาร่วมงานนี้ ระหว่าง วันที่ 21-23 กันยายน 2561จึงเป็นที่มาของชื่อเส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อชมงาน โทร 035-366252-4 งานนี้จัดที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคณะทีมงานประชาสัมพันธ์
นายไกรเดช บุนนาค (ใหม่ รำมะนา)
น.ส.ลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ
นายกิตติพงษ์ รังสรรค์ปรีชา
ติดต่อ 084-145-1414

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s