IDC Thailand Announces Winners of IDC DigitalTransformation Awards (DXa)

งานแถลงข่าวบริษัท IDC Thailandบริษัท IDC Thailand ประกาศผู้คว้ารางวัลดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันประจำปี 2561

IMG_20180925_113324

กลุ่มบริษัทมิตรผลชนะรางวัลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งปี 2561 (Digital Transformer of the Year 2018) นอกจากนี้ยังมีอีกห้าบริษัทที่ IDC รับรองความเป็นเลิศและความเป็นผู้นำในการพยายามนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารธุรกิจ (DX)

วันที่ 25 กันยายน 2018 ณ กรุงเทพมหานคร วันนี้บริษัท IDC ได้ประกาศผลผู้ชนะรางวัลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งปีครั้งที่ 2 ณ งานประกาศผลรางวัล IDC DX Awards 2018 แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีบริษัทกลุ่มมิตรผลเป็นผู้คว้ารางวัลในงานประกาศผลดังกล่าว รางวัล IDC DX รับรององค์กรจนสามารถทรานส์ฟอร์มตนเอง หรือเป็นผู้ “ดิสรัปต์” ตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการใช้ระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก นอกจากนี้ยังมี บริษัท SCB Abacus Company Limited ธนาคาร CIMB แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีฯ เอไอเอส และบริษัทอนันดา เดเวลอปเม้นท์ จำกัด ที่เป็นผู้ชนะในด้าน การพลิกผันทางดิจิทัล การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง วิสัยทัศน์ข้อมูล การพัฒนาศักยภาพและผู้นำโมเดลด้านการจัดการ ตามลำดับ โดยผู้ชนะรางวัลทั้งหมดนี้ถือเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศที่ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และวัดผลได้โดยเฉพาะในด้านความพยายา มในการใช้ระบบดิจิทัลในความสาขาต่างๆทั้งห้าด้าน รวมถึงความชำนาญในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงตลาด
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุริกิจที่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมต่างๆ เราทั้งหลายต่างเล็งเห็นว่ามีจำนวนผู้ประกอบการท้องถิ่นจำนวนมากขึ้นที่เริ่มดำเนินการประยุกต์ทางระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและความว่องไวที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้นทั้งในระบบเศรษฐกิจและผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวมของประเทศ ดังนั้นเราเชื่อว่า นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะรับรองโปรเจ็คที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงหรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (DX) ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นที่จะยกระดับประเทศไทยจากระบบเศรษฐกิจฐานการผลิต ไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลที่ส่งเสิรมการขับเคลื่อนการด้านการบริการ ตามที่ นายสุเทพ บังกา (Mr. Sudev Bangah) ผู้บริหาร IDC อาเซียน ได้กล่าวไว้

นายสุเทพยังกล่าวเสิรมอีกว่า “เราเชื่อว่าผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศไทย ตระหนักถึงประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล โดยฉพาะอย่างยิ่ง ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการทางธุรกิจให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือเป็นยุคที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาดโอกาสเป็นอยางยิ่ง การได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ชนะในโครงการ IDC DX Awards ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง และทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นโครงการที่เป็นเลิศต่างๆเหล่านี้จากภาคส่วนอื่นๆที่ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงทางด้านไอทีใดๆ เข้าร่วมด้วยในปีนี้ ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย”

องค์กรที่ชนะ IDC DX Awards ในประเทศในปี 2018 และการริเริ่มการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างโดดเด่นได้แก่
• Mitr Phol Group’s Business Revamping Through Digital Transformation named as Digital Transformer of the Year: เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจน้ำตาลและพลังงานชีวภาพ กลุ่มบริษัทมิตรผลได้เริ่มต้นโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยการกำหนดกรอบนโยบายสู่การเป็น “องค์กรระดับโลก” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล อันรวมถึงยุทธศาสตร์ด้านบุคคลากรและเทคโนโลยี ที่จะควบรวมโมเดลธุรกิจด้านการเกษตรแบบครบวงจรไว้บนเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการทางธุรกิจได้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งโมบิลิตี้ คลาวด์ บิ๊กดาต้า ออโตเมชัน และไอโอทีได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทาน การซ่อมบำรุงในโรงงาน และสินค้าคงคลัง ที่ครอบคลุมทั้ง 33 โรงงานทั่วโลกภายใต้ 18 บริษัทในกลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มมิตรผลสามารถประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังลงไปได้กว่า 12 ล้านบาท ต้นทุนการปรับระบบเป็นดิจิตอลลดลง 84% และความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 90%

• E-Marketplace Digital Lending Platform of SCB Abacus Company Limited named as Digital Disruptor of the Year: แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลบนอีมาร์เก็ตเพลสของเอสซีบี อบาคัส ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม อันเป็นรากฐานสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับธนาคาร โดยอาศัยอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อสร้างโมเดลความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ข้อมูลทางเลือก เช่น คะแนนร้านค้า และรูปแบบการจัดส่ง จากพันธมิตรอีมาร์เก็ตเพลสจะถูกนำมาประมวลผลโดยอัตโนมัติผ่านทางเอพีไอแบบเปิด (Open API) ทำให้เอสซีบี อบาคัสสามารถปรับแต่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อในรายละเอียดด้านราคา อายุ และกำหนดชำระเงินงวด ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งกระบวนการอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม ทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อมีระยะเวลาลดลงจาก 3 วันเหลือเพียง 10 นาที อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ายิ่งขึ้น ทางเอสซีบี อบาคัสได้ควบรวมแพลตฟอร์มดังกล่าวกับระบบธนาคารหลัก จึงทำให้สามารถเบิกจ่ายสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติไปยังบัญชีลูกค้าได้ในทันที

• CIMB Thai’s XLR8 Digital Transformation for Unsecured Loan Process named as Omni-Experience Innovator of the Year: โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน XLR8 ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ช่วยให้ธนาคารเพิ่มช่องทางให้บริการกับลูกค้าผ่านเครื่องมือดิจิทัล โดยลูกค้าธนาคารสามารถสมัครขอสินเชื่อและ บัตรเดบิตผ่านระบบ DSE ที่ให้บริการบนช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงคีออสของธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถเริ่มต้นการสมัครได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง และจบกระบวนการลงได้ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง โดยประสบการณ์ที่ได้รับยังคงมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้หลังการสมัครข้อมูลจะถูกจัดส่งไปยังหน่วยงานวิเคราะห์สินเชื่อ ซึ่งหลังจากตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ แล้ว สินเชื่อจะได้รับการอนุมัติภายในเวลา 15 นาที และลูกค้าได้รับเงินกู้เบิกจ่ายเข้าในบัญชีทันที ซึ่งช่วยลดระยะเวลาลงเป็นอันมากจากเดิมที่ใช้เวลาถึง 3-7 วัน

• Insight Discovery through Customer Online Behaviors/Digital Footprints of Bank of Ayudhya (Krungsri Bank) named as Information Visionary of the Year: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาประสบความสำเร็จในการประยุกต์การใช้ข้อมูลปัจจุบันของธนาคาร เข้ากับข้อมูลพฤติกรรมบนโลกสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิก ความชอบ ความสนใจ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของลูกค้า ผ่านโครงการค้นพบข้อมูลเชิงลึกบนพฤติกรรมออนไลน์หรือตัวตนดิจิทัล โดยธนาคารได้พัฒนาแพลตฟอร์มค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่อาศัยเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าอนาไลติกส์และแมชชินเลิร์นนิ่งขึ้นมา และนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้มานั้นในกระบวนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส่วนบุคคล และแคมเปญการตลาดและกลยุทธ์การสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ธนาคารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัวตนดิจิทัลของลูกค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

• Data-Driven Organization Transformation Project of AIS named as Talent Accelerator of the Year: ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้าให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เอไอเอสจึงได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนาไลติกส์ (Analytics Center of Excellence หรือ COE) ขึ้น โดยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมที่เข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมและหล่อหลอมความเป็นวิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ให้กับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาคต่าง ๆ ของเอไอเอส โดยบริษัทได้เปลี่ยนจากเครื่องมือบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์แบบเดิมไปใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์รุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานบิ๊กดาต้าอนาไลติกส์และแมชชินเลิร์นนิ่งมากขึ้นผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและค่ายฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งนี้ได้มีการฝึกฝนจากกรณีการใช้งานจริงในธุรกิจ เช่น การคาดการณ์อัตราการย้ายค่ายของลูกค้าโทรศัพท์มือถือและบรอดแบนด์ การอัพเซลส์และครอสเซลส์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และการหาลูกค้าใหม่ เป็นต้น โดย ณ ปัจจุบันเอไอเอสมีทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในส่วนของธุรกิจหลัก ซึ่งมีทักษะด้านบิ๊กดาต้าอนาไลติกส์และแมชชินเลิร์นนิ่งชั้นสูงเป็นจำนวนกว่า 1,000 คนทั่วทั้งองค์กร จากเดิมที่มีเพียง 50 คนเท่านั้นในช่วงเริ่มต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้งานดาต้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้กลายสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจของเอไอเอสไปเสียแล้ว

• Ananda Transfer Application of Ananda Development PCL named as Operating Model Master of the Year: บริษัท อนันดา ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจแบบดิจิทัล ผ่านการใช้เทคโนโลยีเคลาด์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการด้านการตรวจโอนรับห้องชุด ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Ananda Transfer Application (ATA) ขึ้นมา และด้วยการนำของทีมอินโนเวชั่นและทีมฝ่ายจัดการโครงการ ATA ได้ประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการใช้ความสามารถของแมชชินเลิร์นนิ่งผ่านการสั่งและบันทึกรายละเอียดด้วยเสียงเพื่อแปลงมาเป็นข้อความ และการระบุอัตลักษณ์ของข้อบกพร่องด้วยภาพ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างของแอพพลิเคชั่นโดยใช้หลักการพิจารณาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย นอกจากนี้ ATA ได้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลาง ที่คอยเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันส่งผลต่อการบรรลุผลในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยการลดระยะเวลาในการตรวจสอบและการประสานการซ่อมแซมงาน อีกทั้ง ลูกค้าของบริษัทยังได้รับประโยชน์จากความชัดเจนและความโปร่งใสผ่านรายงานการตรวจสอบและการซ่อมแซมงานที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างอัตโนมัติด้วยแอพพลิเคชั่นตัวนี้ และภายใน 3 เดือนหลังจากเริ่มพัฒนา บริษัท อนันดาฯ สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบและการประสานงานซ่อมแซมแล้วกว่า 130 ชั่วโมง และช่วยลดต้นทุนในส่วนของการจัดจ้างคนตรวจกว่า 4 ล้านบาท

รางวัล DX Awards จาก IDC จะแบ่งการตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้ชนะออกเป็นสองรอบคือ ผู้ชนะภายในประเทศและระดับภูมิภาค ผู้เข้าร่วมชิงแต่ละท่านจะถูกประเมินโดยนักวิเคราะห์จาก IDC ทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาคตามกรอบมาตรฐานการประเมินการจัดหมวดหมู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ IDC ผู้ชนะระดับประเทศทุกท่านจะถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมชิงในระดับภูมิภาคด้วย ซึ่งจะถูกตัดสินอีกครั้งโดยคณะกรรมการระดับภูมิภาคอันประกอบไปด้วยนักวิเคราะห์ของ IDC ทั่วโลก รวมถึงผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมและนักวิชาการ

ผู้ชนะทุกท่านจากทั่วเอเชียแปซิฟิคจะรวมตัวกับผู้ชนะจากสิงคโปร์ในค่ำคืนงานกาล่า DX Summit and Digital Transformation Awards (DXa) โดยในงานดังกล่าวจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Digital Transformer of the Year; Digital Disruptor of the Year; DX Leader, Omni-experience Innovator, Talent Accelerator, Information Visionary, and Operating Model Master.

พิธีประกาศผลรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ JW Marriott สิงคโปร์ หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวข้องกับรางวัลและประเภทของการตัดสิน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ the IDC DX Awards website ที่นี่.
หากมีข้อสงสัยประกาศใดเกี่ยวกับสื่อสามารถติดต่อได้ที่ คุณ Akash Tiwari อีเมล akashtiwari@idc.com หรือ +6-0812-9091 0595.

เกี่ยวกับ IDC
IDC เป็นผู้ให้บริการการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด บริการให้คำปรึกษา และการจัดงานด้านเทคโนโลยีข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม และตลาดเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคระดับโลก IDCช่วยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ผู้บริหารธุรกิจ และกลุ่มผู้ลงทุนในการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลจริงในการซื้อเทคโนโยลีหรือการวางแผนธุรกิจ โดยมีนักวิเคราะห์มากกว่า 1,100 คนในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลก ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โอกาสทางด้านธุรกิจและแนวโน้มต่างๆในมากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก เป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี ที่ IDC ได้จัดเตรียมความเข้าใจเชิงลึกด้านกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายทางธุริกจ IDC เป็นส่วนหนึ่งของ IDG ผู้ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำทางด้านการจัดงาน วิจัย และสื่อเทคโนโลยีระดับโลก คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDC ได้โดยติดตามได้จาก http://www.idc.com

สำหรับข้อมูลข่าว โปรดติดต่อ
คุณ Akash Tiwari
ผู้บริหารการตลาดอาวุโส

IDC Research (Thailand)
atiwari@idc.com
โทร: 0812-9091 0595

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s