เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี

เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี

โครงการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่าน “กิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อประสม จังหวัดราชบุรี” ขึ้น โดยมุ่งหวังเพื่ออนุรักษ์สืบสานประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ของจังหวัดราชบุรี สร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการให้บริการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว จากกิจกรรมดังกล่าวสามารถทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและพักค้างคืนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการต่างๆจังหวัดราชบุรี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

49662964_807731642899987_4629962903863164928_o

49327525_809262389413579_251038927190753280_n

กำหนดจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี” ขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๕-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒กิจกรรมภายในงานมี การแสดงแสง สี เสียง เวทีกลางน้ำ ประดับไฟโชว์แสงสี, การแสดงน้ำพุดนตรี, การแสดงคณะหนังใหญ่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี, การแสดงไลท์แอนด์ซาวด์ จินตภาพประกอบแสงสีเสียงและสื่อประสมอิงประวัติศาสตร์

“ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี” ในชื่อเรื่อง “ราชบุรีก้องปฐพี เรืองรุจีเกริกฟ้า” ระหว่าง วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพิ่มความตื่นตา ตื่นใจ ด้วยเทคนิคการจำลองเหตุการณ์สำคัญในการระเบิด การแสดงพลุประกอบเสียงเพลง พร้อมเอฟเฟค ที่หาชมยากรวมถึงไฟประดับตกแต่งทั่วบริเวณงาน ลานแสดงที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดงานและการแสดงแสง สี เสียงและสื่อประสม อิงกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา รวมถึงเอกลักษณ์ในจังหวัดราชบุรี ให้มีความสวยงาม ทันสมัย ประทับใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้น บอกเลยว่าพลาดไม่ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร. ๐๓๒-๓๒๒๐๒๘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s