งานแถลงข่าวผลสำเร็จ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือสถาบันอาหาร และภาคีเครือข่ายร่วม
แถลงผลงาน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้(OTOP Authentic Thai Taste)เปิดตัว 25 เมนูเด็ด เสริมทัพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม////กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม และภาคีเครือข่าย แถลงผลงานกิจกรรมยกระดับอาหารถิ่นรสไทยแท้(OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การควบคุมสินค้าอาหารตามมาตรฐานให้ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ตรวจรับรองและให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารถิ่นรสไทยแท้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปไม่น้อยกว่า 600 ราย หวังให้อาหารถิ่นได้รับการยกระดับมีมาตรฐานการผลิตสม่ำเสมอ คุณภาพคงที่ทั้งด้านวัตถุดิบ กระบวนการปรุง รสชาติ และความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และเป็นจุดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมเปิดตัว 25 เมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้ตัวแทนจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศที่ผ่านการคัดสรร ประเดิมโรดโชว์ครั้งแรกที่เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม 28 ม.ค. – 6 ก.พ. 62 ภาคเหนือจัดที่เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.พ. 2562 และภาคใต้จัดที่เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.พ. 2562

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที และผู้คนกำลังนั่ง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กล่าวในงานแถลงผลงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้(OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ว่า กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1)การจัดทำมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ 2)การยกระดับผู้ประกอบการสินค้าอาหาร OTOP สู่รสไทยแท้ และ 3)การสร้างความเชื่อมโยงหน่วยงานร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับสินค้าอาหารถิ่นรสไทยแท้ ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยใช้อาหารถิ่นของแต่ละชุมชนซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวมาเป็นจุดขาย ดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน ให้ชุมชนได้ขายสินค้า สร้างรายได้เพิ่ม นำเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมมาแปลงเป็นรายได้ ส่งเสริมความเข้มแข็งและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อาหาร
โดยได้ดำเนินการร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจากทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการโรงแรม สมาคมร้านอาหาร และตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการและสร้างการรับรู้ในมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และจะเสร็จสิ้นราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 5 เดือน ขณะนี้ดำเนินการ 2 กิจกรรมย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมย่อยที่ 3 ในส่วนของความเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เหลือบางส่วน ได้แก่ สร้างการรับรู้ต่อนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการจัด Road Show แสดงสินค้าอาหารถิ่นรสไทยแท้ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, อาหาร และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, อาหาร และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, อาหาร และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, อาหาร และสถานที่ในร่ม
นายนิสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและให้การรับรองมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายไปแล้วราว 2,000 ราย/ร้าน ในด้านการผลิต การควบคุมสินค้าอาหารตามมาตรฐานในพื้นที่ดำเนินการ 5 ภูมิภาค และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมจำนวน 600 ราย/ร้าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขอรับการรับรองมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำสูตรอาหารถิ่นไม่น้อยกว่า 600 สูตร โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของอาหารถิ่น อันเป็นจุดขายของอาหารไทย นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพมาผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทยอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s