งานเปิดตัวผู้สมัครสส.”พรรคครูไทยเพื่อประชาชน”พรรคการน้องเมืองใหม่ “ชูนโยบาย ปลดหนี้ ครู-กยศฯ”

งานเปิดตัวผู้สมัครสส.”พรรคครูไทยเพื่อประชาชน”พรรคการน้องเมืองใหม่ “ชูนโยบาย ปลดหนี้ ครู-กยศฯ”

วันที่ 2 กพ.2562 วันนี้ที่ทำการพรรคพรรคครูไทยเพื่อประชาชน” ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี.จ.สมุทรปราการได้จัดงานเปิดตัวผู้สมัครทุกเขตของพรรคครูไทยเพื่อประชาชนในพรรคการเมืองแต่มีแนวคิดที่ดีเพื่อจะพัฒนาชาติไทย กับนโยบายอุดมการณ์แนวคิดด้านการบริหารบ้านเมืองไทยให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางอันดีของ กระทรวงศึกษาธิการ..ครูสร้างคน..ประชาชนสร้างชาติ

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. กว่า 400 คนทั่วประเทศ ใช้หลักการศึกษานำการเมือง “ครูสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ” พร้อมลุยศึกเลือกตั้งครั้งนี้เต็มที่นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน รองหัวหน้าพรรคฯ เลขาธิการพรรคฯ ผู้บริหารพรรคตลอดจนบรรดาว่าที่ผู้สมัครสส.ทั่วประเทศได้มารวมตัวแสดงความยินดีกับงาน แถลงข่าวเปิดตัว ว่าที่ผู้ลงสมัคร สส. 400 คนทั่วประเทศ แบ่งเป็นผู้ลงสมัคร สส. แบบแบ่งเขต 350 คน และ สส. ระบบบัญชีรายชื่ออีก 50 คน จาก 5 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก ณที่ทำการพรรคพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ถนนกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปาราการ ท่ามกลางความยินดีผู้สมัครทั่วประเทศ กองเชียร์ และเหล่าสื่อมวลชนที่มานำเสนอข่าวกันอย่างเนืองแน่น

พร้อมเผยนโยบายหลักของพรรคฯ โดยแบ่งเป็น ๔ หลัก ดังนี้

*นโยบายด้านการศึกษา

๑) ปฏิวัติการศึกษา

– ด้านหลักสูตร ปฏิวัติโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ให้มีวิชาหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม ให้เป็นคนดีคนเก่ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-อุดมศึกษาโดยจะบรรจุวิชาหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม ลงในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

– ด้านบุคลากร ปฏิวัติกระบวนการผลิตครู, การใช้ครู, การจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูเท่ากันทั้งภาครัฐและเอกชน

– ด้านการบริหาร ปฏิวัติโครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารจัดการองค์กรทุกระดับ

*นโยบายด้านการเกษตร

๒) เสนอพระราชบัญญัติปฏิรูปการถือครองที่ดินเพื่อความเท่ากันของประชาชน (แปลง ส.ป.ก., ส.ท.ก.ภ.บ.ท. เป็นโฉนดที่ดินของประชาชน)

๓) สร้างแหล่งนํ้า พัฒนาพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ให้มีนํ้าใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เช่นจากลุ่มน้ำแม่โขง ลำน้ำมูล

*นโยบายด้านการสังคม

๔) พักชำระหนี้ประชาชน ข้าราชการ และครู เป็นระยะเวลา ๔ ปี โดยเฉพาะ กองทุน กยศ.

๕) หยุดประชานิยม สู่สังคมรัฐสวัสดิการ

๖) บัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน (บุคคลที่ทำความดี มีคะแนน ตีมูลค่าเป็นเงิน ใช้ปลดหนี้ได้)

*นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๗) แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวปฏิบัติ ช่วยเหลือธุรกิจในระดับต่างๆ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

๘) ปลดล็อคกฎหมายกัญชาและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ภายใต้การกำกับของรัฐ

๙) ตั้งธนาคารครูไทย / ธนาคารประชาชน / ธนาคารวิถีพุทธ / ธนาคารต้นไม้ เป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าชุมชน ส่งขายต่อ โดยใช้ศาสตร์พระราชาคุมทั้งหมด

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ทั้งนี้ นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคฯ ที่มีดีกรีเป็นอดีตเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า “ผู้กล้าเสนอตัวลงชิงชัยเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ฯ พรรคของเราจัดขึ้นมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อปากท้องของพี่น้องทุกๆคนในชาติเพื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้ดีขึ้น…นโยบายพรรคมิใช่ขายฝัน..ในวันนี้ทางพรรคครูไทยฯ ของเรา พร้อมที่จะส่งบุคลากรที่มีทั้งความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายพรรคที่ได้วิเคราะห์มาอย่างครบถ้วน และพรรคเองก็พร้อมที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับ พรรคของเราเน้นปฎิบัติจริงมิใช่ขายฝัน เราพร้อมชูนโยบายหลักของพรรค เช่นการตั้งธนาคารกรุงไทย ปลดหนี้ครู ปลดหนี้ กยศ., ตั้งธนาคารวิถีพุทธ จัดทำบัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน , ยกเลิกสวนป่าเปลี่ยน สปก. /สทก.เป็นโฉนด เพิ่มมูลค่าเพื่อประชาชน , ขุดบ่อเลี้ยงปลาสูบน้ำเข้านาด้วยโซล่าเซลล์ 1 ล้านครัวเรือน , ผันน้ำจากแม่น้ำโขงเชื่อมโยงการจัดการน้ำ 4 ภูมิภาค, ตั้งธนาคารประชาชน ให้คนจนเป็นเจ้าของธนาคาร, ปลูกต้นไม้ใช้หนี้ ปลอดภาษีเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยคือครัวโลก, ยกเลิกกฎหมายขายฝากควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร” นโบาบายพรรคของเราทำได้จริง เรามีบุคลากรผู้สมัครทั่วประเทศ ลงครบทุกเขต อยากให้พี่น้องประชาชนพิจารณาพรรคครูไทยฯ เป็นทางเลือกใหม่ที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ยางพารา กิโลกรัมละ 200 บาท เราสามารถบริหารได้ครับ”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s