สนข. เดินหน้า….โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน

สนข. เดินหน้า….โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน

ในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 2 และมอบรางวัลการแข่งขันประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเข้าร่วมงานทั้งนี้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ พร้อมด้วยนายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว ในงานมีการจัดแสดงผลงานการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ภายใต้แนวคิด We make the best for all.
ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และรับทราบข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯให้มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความเป็นมาของโครงการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s