แนะนำเวที Mrs Elegant Thailand

“Mrs Elegant Thailand” อีกหนึ่งเวทีของสาวไทยที่มีหัวใจจิตอาสา

แนะนำเวทีสาวไม่โสด คุณแม่ยังสาวและสวย เวทีที่มีคุณค่าแก่สังคม
“Mrs Elegant Thailand” อีกหนึ่งเวทีของสาวไทยที่มีหัวใจจิตอาสา

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

“Mrs Elegant Thailand” เป็นเวทีที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วที่มากด้วยศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างของคุณแม่ยุคใหม่ที่ไม่เคยหยุดการพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป

แนะนำตัวผู้บริหารโครงการ
คุณ จิตรลดา กันทารักษ์ Mrs.Queen of the world 2019 หรือ คุณ ซี. คุณซีเองได้เข้าสู่วงการนางงามตั้งแต่ปี 2013

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

ปี 2013 ไปประกวด Mrs.South East Asia ที่สิงค์โปร
-ได้ตำแหน่ง Mrs.Royalty Image หรือว่า นางงามบุคลิคภาพยอดเยี่ยมกลับมา

ปี 2014 ไปประกวด Mrs.World 2014 ที่ Solomon Island รัฐ Mary land USA.
-ได้ ตำแหน่ง Whimsical costume กลับมา หรือว่าชุดประจำชาติยอดเยี่ยม

ปี 2016 ไปประกวด Mrs.World 2016 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
-ได้ตำแหน่ง Original costume หรือว่าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมกลับมา

ปี 2019 ไปประกวด “Mrs.Queen of the World 2019” ที่เมืองบัลกาลอร์ ประเทศอินเดีย ได้ ชนะเลิศที่1ได้มงกุฎกลับมา กลับมา ซึ่งเปิดการปิดประตูเวทีขาอ่อนในฐานะผู้เข้าประกวดและตอนนี้ คุณซี มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการส่งต่อสิ่งดีเหล่านี้ที่ คุณซี ได้ผ่านประสบการณ์ที่ดีด้วยตัวเองจึงเรียนรู้มากมายกับความเป็นนางงามคุณแม่ยังสาว

ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

เวที “Mrs.Elegant Thailand 2019 เป็นเวทีในโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 โดยพัฒนามาถึงปัจจุบันปี 2019 โดยปี 2019 คุณซีได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และเธอยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเวที Mrs. Elegant Thailand ให้เป็นเวทีระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “Mrs. Elegant international” ในโอกาสต่อไป เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีจากคุณแม่ยังสาวทั่วโลกเข้ามาประกวดมีกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยจะมีศูนย์กลางการประกวดที่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างประโยชน์มากมายทั้งการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอาหารการกิน สินค้า เครื่องประดับ ตลอดจนธุรกิจความสวยความงามที่มักจะคู่กับสุภาพสตรีทุกมุมโลก ให้กับประเทศไทยในโอกาสต่อๆไป

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

การประกวด “Mrs Elegant Thailand ปี 2019” จะมีแคมเปญร่วมรณรงค์การเสริมสร้างสถานบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนหลายๆหน่วยงานเพื่อผลักดันและรนรงค์สถาบันครอบครัวให้มั่นคง และเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด ทั้งนี้คุณ ซี ได้เลือกเมืองหัวหินเป็นสถานที่จัดการประกวดในเดือน พฤศจิกายน 2562 นี้ รายละเอียดการการประกวด เราจะได้นำข้อมูลมาเสนอในโอกาสต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s